E-mail: Heslo:
Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Fax: 283 013 335
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 27
Praha 10
100 00

Audit účetní závěrky

Práce na ověření účetní závěrky případně konsolidované účetní závěrky jsou naší společností PRIMASKA AUDIT a.s., cílově chápány jako uzavření ročního cyklu spolupráce s podnikatelským subjektem. 

V rámci statutárního auditu je ověřována rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů.

Před zahájením prací na auditu konsultujeme s klientem postup prací, časový harmonogram a případně i věcné zaměření testů a to na základě zkušeností z auditů minulých let, případně doporučení vlastníků klienta. Auditorské práce jsou rozděleny do dvou hlavních částí a to průběžného a závěrečného auditu.

V rámci provádění auditu důsledně dbáme na to, aby námi ověřená účetní závěrka odpovídala legislativním normám, vyjadřovala skutečný stav majetku a hospodářského výsledku při respektování hlavních účetních zásad tak, aby náš auditor mohl vydat výrok bez výhrad.

Audit je zpracováván podle směrnic a závazné metodiky, která je stanovena Komorou auditorů ČR a Mezinárodními auditorskými standardy.

 

Ročně zpracováváme více jak 200 auditů účetních závěrek všech druhů společností a provádíme desítky ověřování poskytnutých dotací v rámci ČR i EU.

 

Kromě zpracování statutárního auditu účetní závěrky podle standardů ČR nabízíme ještě tyto služby:

 • audit účetních závěrek – české a IFRS standardy všech typů účetních jednotek
 • audit konsolidovaných účetních závěrek
 • konverze finančních výkazů sestavených dle českého standardu do IFRS
 • audit fondů a dotací
 • provedení „due diligence“
 • výpočty konsolidací a podpora zpracování konsolidovaných účetních závěrek podle českých a IFRS standardů
 • oceňování cenných papírů, finančních derivátů a obdobných aktiv
 • zpracování projektů založení společností vkladem podniků nebo jejich částí
 • zpracování projektů zániku společnosti
 • zpracování projektů přeměn společností jako je fůze společností, rozdělení společnosti, odštěpení společnosti a ostatní kombinace s podniky
 • zpracování projektů v souvislosti se vstupem do insolvence, reorganizace a konkursu.

 

Výhody provedení auditu PRIMASKOU AUDIT a.s.,

 

Zpět                                                                                                                                                             poptávkový formulář