Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Audit účetní závěrky

Práce na ověření účetní závěrky případně konsolidované účetní závěrky jsou naší společností PRIMASKA AUDIT a.s., cílově chápány jako uzavření ročního cyklu spolupráce s podnikatelským subjektem. 

V rámci statutárního auditu je ověřována rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů.

Před zahájením prací na auditu konsultujeme s klientem postup prací, časový harmonogram a případně i věcné zaměření testů a to na základě zkušeností z auditů minulých let, případně doporučení vlastníků klienta. Auditorské práce jsou rozděleny do dvou hlavních částí a to průběžného a závěrečného auditu.

V rámci provádění auditu důsledně dbáme na to, aby námi ověřená účetní závěrka odpovídala legislativním normám, vyjadřovala skutečný stav majetku a hospodářského výsledku při respektování hlavních účetních zásad tak, aby náš auditor mohl vydat výrok bez výhrad.

Audit je zpracováván podle směrnic a závazné metodiky, která je stanovena Komorou auditorů ČR a Mezinárodními auditorskými standardy.

 

Ročně zpracováváme více jak 200 auditů účetních závěrek všech druhů společností a provádíme desítky ověřování poskytnutých dotací v rámci ČR.

 

Kromě zpracování statutárního auditu účetní závěrky podle standardů ČR nabízíme ještě tyto služby:

 • audit účetních závěrek – české a IFRS standardy všech typů účetních jednotek
 • audit konsolidovaných účetních závěrek
 • konverze finančních výkazů sestavených dle českého standardu do IFRS
 • audit fondů a dotací
 • provedení „due diligence“
 • výpočty konsolidací a podpora zpracování konsolidovaných účetních závěrek podle českých a IFRS standardů
 • zpracování projektů založení společností vkladem podniků nebo jejich částí
 • zpracování projektů zániku společnosti
 • zpracování projektů přeměn společností jako je fůze společností, rozdělení společnosti, odštěpení společnosti a ostatní kombinace s podniky
 • zpracování projektů v souvislosti se vstupem do insolvence, reorganizace a konkursu.
 • Ověření projektů a dotací v rámci ČR
 • Provádění Forenzní audit příspěvkových, neziskových i obchodních společností.  Navrhujeme klientům po zevrubné analýze rozsah a zaměření forenzního auditu

 

poptávkový formulář

Zpět