Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Povinnost auditu

Povinnost ověření řádné a mimořádné účetní závěrky (případně výroční zprávy) auditorem se vztahuje na:

  • akciové společnosti - pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a období bezprostředně předcházejícího dosáhly (popř. překročily) alespoň jednoho z následně uvedených kritérií:

 

  1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč, přitom aktivy celkem se rozumí brutto aktiva, tedy úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy,
  2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč, přitom ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
  3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

 

  • ostatní účetní jednotky - pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje a období bezprostředně předcházejícího dosáhly (popř. překročily) alespoň dvou z výše uvedených kritérií.

 

zpět