Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Průběžný audit

Práce na průběžném auditu zahajujeme v druhé polovině kalendářního roku. Práce jsou prováděny našimi pracovníky v sídle společnosti klienta, případně na jednotlivých organizačních celcích. Po ukončení prací je předána zpráva z průběžného auditu. Ta obsahuje informace o problematice, která byla auditory ověřována. Součástí tohoto dokumentu jsou informace o konkrétním nálezu nekorektních činností, či naše odlišné názory na účetní postupy. V případě, že jsou zjištěny nedostatky, které považujeme za závažné, informujeme statutárního zástupce objednatele formou dopisu auditora. V dopise specifikujeme problémy, které by měly vliv na stanovisko auditora k účetní závěrce, vedly by k výhradě nebo k zamítavému výroku auditora. Jsou zde uvedeny návrhy na konkrétní řešení, která je nutné realizovat v období do účetní závěrky ke konci hospodářského roku.

 

zpět