Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Závěrečný audit

Blok prací závěrečného auditu zahajujeme po zaúčtování všech standardních účetních operací a po skončení všech dokladových i fyzických inventur. V rámci těchto prací předpokládáme stanovení hodnoty a struktury rezerv, opravných položek, odpisů dlouhodobého majetku a propočet odložené daně, dále spolupracujeme na vytváření přílohy k účetní závěrce a na vlastním sestavení rozvah a výkazů zisků a ztrát. Všechny tyto operace jsou konzultovány s vedením skupiny.

 

Práce na závěrečném auditu provádíme podle požadavků klienta tak aby zpráva auditora byla k dispozici v dohodnutém termínu. Součástí je audit Výroční zprávy a Zprávy o vztazích, pokud je klient zpracovává.

 

zpět