Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

CENÍK SLUŽEB DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

 

CENÍK SLUŽEB DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ PRO FYZICKÉ OSOBY

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

1. Ceny za vypracování návrhu přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro fyzické osoby - nepodnikající

vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob    1 000,00 Kč postup: fyzická osoba vyplní a podepíše dotazník, poskytne potvrzení a přílohy
(v ceně není zahrnuta věcná kontrola podkladů, ale pouze formální kontrola)
vyplnění přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení       400,00 Kč postup: podle podkladů k DPFO - viz výše + poskytnutých potvrzení - cena je oba přehledy
(nutné poskytnout přehled plateb záloh a vyúčtování = potvrzení od ZP a SSZ)
věcná kontrola poskytnutých podkladů (studium smluv, kontrola soupisu příjmů a výdajů apod.)       500,00 Kč za hodinu práce
jednání s klientem (ústně, elektronicky-mailem apod.), vypracování specifických požadavků na podklady apod.       750,00 Kč za první půlhodinu
      300,00 Kč za každou další započatou čtvrthodinu
odložení termínu pro podání daňového přiznání + podpis přiznání daňovým poradcem    2 000,00 Kč platí se po provedení odkladu

 

Pozn.: 

1. Všechny ceny jsou bez DPH (DPH v základní sazbě). Za služby se platí v hotovosti při převzetí daňového přiznání. V případě větší zakázky je hrazena záloha ve výši
     50% předběžně vypočtené ceny, doplatek se hradí v hotovosti při převzetí daňového přiznání.
2. U podnikajících fyzických osob, kde je vždy nutné provést kontrolu poskytnutých podkladů (účetnictví, daňová evidence), je cena sjednávána individuálně.
3. Součástí cen není odměna za jednání s finančním úřadem ani za zastupování klienta u finančního úřadu.

 

2. Ceny za vypracování návrhu přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro fyzické osoby - nepodnikající 

vyplnění přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí       500,00 Kč postup: fyzická osoba poskytne smlouvu o převodu nemovitostí a znalecký posudek 
(včetně výpisů z katastru nemovitostí před a po převodu nemovitostí)
jednání s klientem (ústně, elektronicky-mailem apod.), vypracování specifických požadavků na podklady apod.       500,00 Kč za první půlhodinu
      250,00 Kč za každou další započatou čtvrthodinu
odložení termínu pro podání daňového přiznání + podpis přiznání daňovým poradcem    1 000,00 Kč platí se po provedení odkladu

 

Pozn.: 

1. Všechny ceny jsou bez DPH (DPH v základní sazbě). Za služby se platí v hotovosti při převzetí daňového přiznání. V případě větší zakázky je hrazena záloha ve výši
     50% předběžně vypočtené ceny, doplatek se hradí v hotovosti při převzetí daňového přiznání.
2. U podnikajících fyzických osob je cena sjednávána individuálně.
3. Součástí cen není odměna za jednání s finančním úřadem ani za zastupování klienta u finančního úřadu.

 

3. Ceny za vypracování návrhu přiznání k dani z nemovitých věcí pro fyzické osoby  

jednání s klientem (ústně, elektronicky-mailem apod.), vypracování specifických požadavků na podklady apod.       500,00 Kč za první půlhodinu
      250,00 Kč za každou další započatou čtvrthodinu
věcná kontrola poskytnutých podkladů (studium znaleckých posudků o skutečném stavu nemovitostí apod.)       500,00 Kč za hodinu práce
vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob    1 000,00 Kč postup: fyzická osoba vyplní a podepíše dotazník, poskytne potvrzení a přílohy
(v ceně není zahrnuta věcná kontrola podkladů, ale pouze formální kontrola)
vyplnění přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení       400,00 Kč postup: podle podkladů k DPFO - viz výše + poskytnutých potvrzení - cena je oba přehledy
(nutné poskytnout přehled plateb záloh a vyúčtování = potvrzení od ZP a SSZ)

 

Pozn.: 

1. Všechny ceny jsou bez DPH (DPH v základní sazbě). Za služby se platí v hotovosti při převzetí daňového přiznání. V případě větší zakázky je hrazena záloha ve výši
     50% předběžně vypočtené ceny, doplatek se hradí v hotovosti při převzetí daňového přiznání.
2. U podnikajících fyzických osob je cena sjednávána individuálně.
3. Součástí cen není odměna za jednání s finančním úřadem ani za zastupování klienta u finančního úřadu.


4. Ceny za daňové poradenství  při pozůstalostním řízení dědici za zesnulou osobu 

jednání s klientem (ústně, elektronicky-mailem apod.), vypracování specifických požadavků na podklady apod.       500,00 Kč za první půlhodinu
      250,00 Kč za každou další započatou čtvrthodinu
věcná kontrola poskytnutých podkladů (studium znaleckých posudků o skutečném stavu nemovitostí apod.)       500,00 Kč za hodinu práce
vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob    1 000,00 Kč postup: fyzická osoba vyplní a podepíše dotazník, poskytne potvrzení a přílohy
(v ceně není zahrnuta věcná kontrola podkladů, ale pouze formální kontrola)
vyplnění přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení       400,00 Kč postup: podle podkladů k DPFO - viz výše + poskytnutých potvrzení - cena je oba přehledy
(nutné poskytnout přehled plateb záloh a vyúčtování = potvrzení od ZP a SSZ)

 

Pozn.: 

1. Všechny ceny jsou bez DPH (DPH v základní sazbě). Za služby se platí v hotovosti při převzetí daňového přiznání. V případě větší zakázky je hrazena záloha ve výši 
     50% předběžně vypočtené ceny, doplatek se hradí v hotovosti při převzetí daňového přiznání.
2. U podnikajících fyzických osob je cena sjednávána individuálně.
3. Součástí cen není odměna za jednání s finančním úřadem ani za zastupování klienta u finančního úřadu.