Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Proč spolupráce v daňovém poradenství se společností PRIMASKA CONSULT s.r.o?

Protože následující ukázka naší práce hovoří o spolehlivosti a preciznosti práce daňových specialistu společnosti PRIMASKA CONSULT s.r.o.,:

 

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob:

Předmětem plnění zakázky v této oblasti ze strany našich daňových specialistů a daňových poradců je provedení:

 • kontroly hospodářského výsledku
 • kontroly soupisu nedaňových nákladů a nezdanitelných výnosů
 • kontroly daňových odpisů majetku
 • kontroly ostatních vlivů majetku (vyřazený majetek) na základ daně
 • kontrolu ostatních vlivů výdajů a výnosů na základ daně
 • vypracování výpočtu daně z příjmů formou návrhu daňového přiznání
 • vypracování zprávy/dopisu o zjištěných skutečnostech z průběhu provádění díla
 • předání platebního kalendáře pro úhrady záloh daně z příjmů na základě výpočtu daňové povinnostI
 • návrh daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob zpracováváme spolu se zprávou
  k jednotlivým řádkům daňového přiznání a jejich náplně a včetně upozornění na daňová rizika. Návrh daňového přiznání je
 • zpracován v definitivní podobě pro podání daňového přiznání příslušnému správci daně.

 

Spolupráce v oblasti správy daní:

 

 • odklad a podpis daňového přiznání na základě plné moci udělené daňovému poradci

 • vypracování návrhů korespondence vůči správcům daně (např. žádosti o prominutí příslušenství daně, dopisy při podání dodatečných daňových přiznání, při odvolání a pod.), žádosti o odborné posouzení

 • zastupování daňovým poradcem při jednání se správcem daně

 • zastupování daňovým poradcem při jednání s pracovníky Ministerstva financí ČR a to i v otázce prominutí příslušenství daně

 • prověření podkladů - případně jejich sběr pro prokázání zmařené investice

 • pomoc při daňovém posouzení čerpání investičních pobídek

 

zpět