Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Vypracování písemných stanovisek na vyžádání

  • písemná stanoviska formou dopisu
  • písemná stanoviska formou e-mailové zprávy,

Písemná stanoviska řeší vždy individuální problém klienta na základě zadání, které klient poskytl. Vždy při návrhu řešení problémů, které klient předložil je upozorněn na rizikové daňové oblasti. Zároveň mu je poskytnuta identifikace sporných účetních případů z hlediska daňového posouzení a poskytnutí součinnosti při jejich objasnění a nápravě (např. posouzení nákladů na opravy nebo technické zhodnocení majetku, nákladů na marketingové akce, odpisování hmotného a nehmotného majetku, nákladů a výnosů z finančního umístění atd.).

 

zpět