Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Ověřování projektů,dotací

v rámci kontroly čerpání finančních prostředků u projektů provádíme:

 

  • kontrolu dokumentace projektu
  • kontrolu vedení účetnictví projektu
  • kontrolu účelného vynaložení peněžitých prostředků
  • kontrolu vyúčtování projektu

 

Výsledkem je  vypracování zprávy auditora o ověření projektu. Tato zpráva je vypracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a příslušnými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky.

 

Naše společnost je jako jediná česká auditorská společnost přidruženým členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ( APSS ČR ). Na základě ověřování dotací poskytnutých MPSV ČR v řadě obecně prospěšných organizací máme vysokou kvalifikovanost a znalost metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb.

 

Zpět