Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Digitalizace účetních dokladů ze strany klienta

V případě zahájení spolupráce formou "digitalizace účetních dokladů ze strany klienta" bude otevřena e-mailová stránka, do které bude klient pořizovat prvotní účetní doklady za daný měsíc. Tento způsob spolupráce je pro klienta zajímavý nižší celkovou cenou za zpracování účetnictví a vyšší flexibilitou v oblasti předávání dokladů.

 

Zpracování účetnictví spočívá v následujícím rozsahu poskytovaných služeb:

 

 • Formální kontrola věcné likvidace odběratelských a dodavatelských faktur včetně jejich zaúčtování
 • Formální kontrola a zaúčtování dokladů pokladen, bank a interních dokladů
 • Kontrola a zaúčtování výdajů a příjmů na sklady
 • Údržba dodavatelských a odběratelských saldokont
 • Zúčtování časových rozlišení, jejich stanovení z prvotních dokladů
 • Tvorba návrhů případných interních dokladů, a to zejména pro rozúčtování některých nákladů na jednotlivá hospodářská střediska
 • Pravidelná údržba příslušných číselníků jako jsou obchodní klienti, čísla středisek, analytických účtů a pod.
 • Zaúčtování pohybů majetku podle předložených podkladů
 • Párování saldokontních účtů
 • Zpracování požadovaných výstupů v rozsahu hlavní knihy
 • Zúčtování inventur, časových rozlišení, úbytků a přírůstků odepisovatelného majetku
 • Zpracování dokladových inventarizací jednotlivých analytických účtů k datu zhotovení účetní závěrky
 • Zpracování roční účetní závěrky v obvyklém rozsahu včetně příslušných komentářů, cash flow a podkladů pro případné výroční zprávy
 • Vypracování pravidelných statistických výkazů pokud ke zpracování bude objednatel povinen, případně dalších výkazů na vyžádání objednatele
 • Vypracování výkazů pro financující banku
 • Poskytování účetního poradenství

 

 

 

poptávkový formulář

zpět